ตัวกรอง

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตร
เรียงลำดับ
...

UP001 ตำนาน ความเชื่อ และศาสนาในพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP002 นกยูงไทย ฐานที่มั่นสุดท้ายของโลก

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP011 กฎหมายกับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP004 ศิลปกรรมพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP003 เวียงโบราณ เมืองพยาว

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP005 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP006 การตลาดดิจิทัลเบื้องต้น

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP007 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจชุมชน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP009 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด